vraag 1

Wat werd onder Pol Pot in Cambodja afgeschaft?

A Alcohol
B Verkeersregels
C Geld
D Vakantie
E Vliegverkeer