vraag 1

Hoe heet deze plaats

A Wageningen
B Barneveld
C Ede
D Apeldoorn