Sport 1

Vraag 1 / 10

Wie wordt bedoeld met De Zwarte bij sportwedstrijden?

A De scheidsrechter
B De grensrechter
C De clubarts
D De aanvoerder van de thuisclub

Vraag 2